Sản phẩm bán chạy


Bánh tráng tắc 3 vị

6.000đ 7.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tắc 3 vị xé

7.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tắc 6 vị

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tắc muối nhiễn

6.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tăc muối đậu

6.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tẩm ớt

15.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tẩm ớt

15.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tỏi hành hút chân không

65.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tỏi hành ly

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tỏi muối nhiễn

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tỏi tôm hút chân không

65.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tỏi tôm ly

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng trộn bò

13.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng trộn dầu

7.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng trộn ống hành

13.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng trộn túi zip

10.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng trộn vị me (sợi)

25.000đ 30.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng trộn vị me tôm

28.000đ 35.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bánh tráng tự trộn

7.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tương ớt muối nhiễn

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Hiển thị từ 21 đến 40 của 130 (7 Trang)