Sản phẩm nổi bật

Mới nhất

bánh tráng zip thập cẩm

15.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bánh tráng bơ bánh khô mã 239

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng bơ me dẻo tôm

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng chấm phơi sương

7.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng chuối nướng Tây Ninh

25.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bánh tráng cuộn thập cẩm ký mã 260

80.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng cuộn thập cẩm mã 259

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bánh tráng dẻo cay

20.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng dẻo gừng

20.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng dẻo me

20.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bánh tráng dẻo tôm

20.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng lá chuối mã số 274

15.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bánh tráng me bánh khô (mã 237)

7.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng me bơ

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh trang nướng mắm ruốc

25.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng nướng tép bò

30.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bánh tráng ống cuộn bò

28.000đ 30.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng ống cuộn tôm

28.000đ 30.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bánh tráng bơ bánh khô mã 239

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng bơ me dẻo tôm

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng me bơ

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bơ dẽo cay

9.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bơ dẽo tôm

9.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bơ ly dẻo tôm

5.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bơ me bánh khô mã 257

10.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bơ phơi sương

9.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Dẻo me bơ mã 234

9.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

xâu bơ chà bông

25.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

xâu bơ dẻo cay

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Xâu bơ dẻo tôm

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Xâu bơ ly dẻo tôm (10 bịch / xâu)

50.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

xâu bơ phơi sương

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

xâu muối bơ

15.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng chấm phơi sương

7.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng lá chuối mã số 274

15.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng sate tỏi

6.000đ 7.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tắc 3 vị

6.000đ 7.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tắc 3 vị xé

7.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh Tráng Tắc 4 Vị

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tắc 6 vị

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tắc muối nhiễn

6.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tăc muối đậu

6.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tỏi muối nhiễn

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tương ớt muối nhiễn

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Dẻo cay chấm muối

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

dẻo cay chấm sate muối

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

dẻo me chấm muối (mã 235)

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Dẻo me sate muối (mã 236)

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Dẻo tôm chấm muối

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Dẻo tôm chấm sate muối

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Hành phi muối nhiễn

7.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bánh tráng bơ bánh khô mã 239

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng bơ me dẻo tôm

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng lá chuối mã số 274

15.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bánh tráng me bánh khô (mã 237)

7.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tẩm ớt

15.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tẩm ớt

15.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng trộn ngũ vị

20.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng trộn vị me (sợi)

25.000đ 30.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bánh tráng xoài Nha Trang

20.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh trộn đũa

10.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh đa mè nhỏ

10.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bắp rang khô bò

15.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bơ me bánh khô mã 257

10.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

chà bông ly mã 258

10.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

chum-ruoc-hủ

20.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

chuối sấy dẻo miếng

25.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

chuối sấy dẻo nguyên trái

25.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Cơm cháy khô gà

22.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tỏi hành ly

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tỏi tôm ly

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng trộn ngũ vị

20.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

chà bông ly mã 258

10.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Ống tỏi tôm ly

9.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Ống tôm thập cẩm

10.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Trộn Ống tỏi gà

10.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

trộn ống tỏi me ly

10.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Trộn sate tôm khô

20.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

TRỘN TỎI ME LY

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Vuông bò ly

10.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bánh tráng dẻo cay

20.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng dẻo gừng

20.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng dẻo me

20.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bánh tráng dẻo tôm

20.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bánh tráng phơi sương tròn

20.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bánh tráng phơi sương vuông

30.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

dẻo cay cuốn hành phi

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Dẻo tôm cuốn hành phi

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

trộn zip chà bông

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bánh tráng zip thập cẩm

15.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bánh tráng bơ bánh khô mã 239

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng cuộn thập cẩm mã 259

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bánh tráng me bánh khô (mã 237)

7.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bánh tráng ống cuộn bò

28.000đ 30.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng ống cuộn tôm

28.000đ 30.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tỏi hành hút chân không

65.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tỏi hành ly

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tỏi tôm hút chân không

65.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tỏi tôm ly

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng trộn bò

13.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng trộn dầu

7.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng trộn ngũ vị

20.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng trộn ống hành

13.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng trộn túi zip

10.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng trộn vị me (sợi)

25.000đ 30.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng trộn vị me tôm

28.000đ 35.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bánh tráng ống muối

5.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng xâu muối khô

10.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

bơ me bánh khô mã 257

10.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

chà bông ly mã 258

10.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

xâu muối bơ

15.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

xâu ống muối hành

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

xâu tôm

15.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Xâu Trộn

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

xâu bơ chà bông

25.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

xâu bơ dẻo cay

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Xâu bơ dẻo tôm

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Xâu bơ ly dẻo tôm (10 bịch / xâu)

50.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

xâu bơ phơi sương

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

xâu muối sate

15.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Xâu sate tắc mã 273

20.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Xâu sate tắc mã 273

20.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Xâu tương dẻo cay

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Xâu tương dẻo tôm

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

xâu tương phơi sương

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Hành phi muối bịch 100gr

25.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Hành phi tép bịch 100gr

22.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Muối ót sấy bịch 100gr

9.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Muối phơi bịch 100gr

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Muối tiêu Tây Ninh

12.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Muối tôm 20 (bịch 100gr)

20.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Muối tôm 25 ( bịch 100gr)

25.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Tép sấy ngon

30.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

tỏi phi muối

30.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Tỏi phi ngon

20.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Tin tức Bánh Tráng Út Bình

BÁNH TRÁNG TRỘN MỚI RA LÒ
26/06/2019

BÁNH TRÁNG TRỘN MỚI RA LÒ

MÓN BÁNH TRỘN TÊN ZIP SỢI TRỘN MỰC MÃ SỐ 233

Cung Cấp sỉ lẻ Bánh Tráng Tây Ninh Chinh  Gốc
06/03/2019

Cung Cấp sỉ lẻ Bánh Tráng Tây Ninh Chinh Gốc

Bánh tráng Út Bình Liên hệ : 0971.717.702 - 0989.036.156 Đ/c: 449A Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6, TP.HCM

CHUYÊN CUNG CẤP BÁNH TRÁNG TÂY NINH GIÁ RẺ
05/03/2019

CHUYÊN CUNG CẤP BÁNH TRÁNG TÂY NINH GIÁ RẺ

BÁNH TRÁNG ÚT BÌNH CHUYÊN SỈ LẺ ĐẶC SẢN TÂY NINH GIÁ TỐT