Bánh tráng tắc


Bánh tráng chấm phơi sương

7.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng lá chuối mã số 274

15.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng sate tỏi

6.000đ 7.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tắc 3 vị

6.000đ 7.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tắc 3 vị xé

7.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh Tráng Tắc 4 Vị

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tắc 6 vị

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tắc muối nhiễn

6.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tăc muối đậu

6.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tỏi muối nhiễn

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Bánh tráng tương ớt muối nhiễn

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Dẻo cay chấm muối

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

dẻo cay chấm sate muối

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

dẻo me chấm muối (mã 235)

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Dẻo me sate muối (mã 236)

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Dẻo tôm chấm muối

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Dẻo tôm chấm sate muối

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Hành phi muối nhiễn

7.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Hành phi tép muối nhiễn mã 280

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Sa tế muối tôm nhiễn

8.000đ
Sỉ liên hệ 0971717702

Hiển thị từ 1 đến 20 của 27 (2 Trang)