Chính sách đổi trả

  1. Chính sách đi/ tr hàng

 Chúng tôi cam kết hàng được giao cho khách hàng là hàng chính hãng tht 100% và còn hn s dng. Nếu quý khách phát hin hàng gi hoc không đúng như hình, chúng tôi s hoàn tin trên hóa đơn thanh toán.

  • Thi gian đi/ tr hàng trong vòng 7 ngày k t ngày nhn được sn phm.
  • Kiểm tra ngay khi nhận hàng
  • Khi mun đi/tr hàng quý khách vui lòng liên h chúng tôi kèm theo hình chp sn phm.
  • Hàng tr li phi đm bo là còn nguyên, chưa qua s dng và không b nhng li hư hng do các yếu t ch quan ca người s dng. 
  1. Quy đnh đi/ tr hàng 
  • Đi/ tr do nhu cu khách hàng: sn phm phi còn nguyên tem, mác, niêm phong ca nhà sn xut. Khách hàng s chu phí vn chuyn.
  • Do quá trình vn chuyn và đóng gói b hư hng hoc giao sai sn phm: s đi mi 100% cho khách hàng.
  • Thi gian đ yêu cu đi tr trong vòng 48h k t lúc nhn hàng. Nếu qua 48 gi thì không chp nhn sn phm bị&