Liên hệ với chúng tôi

Thông tin của chúng tôi:

Bánh tráng Út Bình
Bánh tráng Út Bình
449APhạm Văn Chí, phường 7, quận 6
Điện thoại:
0971.717.702 - 090 2983827 -0989.036.156

Fax:
0971.717.702 (10h đến 21h)
Thông tin của Bạn: